Nárok na ochranné pracovní pomůcky

Ochranné pracovní prostředky hradí zaměstnavatel

Nárok na ochranné pracovní pomůcky

Pokud zaměstnanec vykonává činnost např. na pracovištích, kde je chladno, vlhko, zhoršené podmínky pro dýchání, kde přichází do kontaktu s chemikáliemi, kde je riziko pádu různých předmětů, nebo zvýšená hlučnost, tak všude tam jsou vyžadovány osobní ochranné pracovní prostředky - OOPP. Pakliže zaměstnavatel nemůže tato rizika zcela odstranit, je povinen vybavit zaměstnance prostředky OOPP.

Ochranné pracovní pomůcky jsou vyžadovány i v provozech, ve kterých je potřeba dodržovat čistotu, tak aby nedošlo ke kontaminaci výrobků. Prostředky OOPP sloužící k ochraně lidského zdraví, při různých pracovních činnostech a osobní ochranné pomůcky ve výše uvedených příkladech by měl hradit zaměstnavatel což upravuje Zákoník práce zákonem č.262/2006 Sb., konkrétně v §104.

Osobní ochranné pracovní prostředky slouží k ochraně před riziky spojenými s výkonem zaměstnání, zároveň nesmí pracovníkům bránit ve výkonu práce. Nařízení vlády č.21/2003 Sb., stanovuje technické požadavky na používané prostředky osobní ochrany.

Zaměstnavatel by měl pravidelně kontrolovat, zda-li jsou osobní ochranné prostředky používány správným způsobem a v jaké stavu opotřebení jsou. Zaměstnanci by měli být pravidelně proškolováni, jak správně ochranné pracovní pomůcky používat.

Jednorázové oděvy jsou ochranné pracovní pomůcky, které dokáží efektivním způsobem ochránit vaše celé tělo doslova od hlavy až k patě. Nabízíme vám ochranné oděvy a pomůcky z netkané textilie, polyetylenu (igelit), nitrilu, latexu, vinylu, ale i papíru.

Ochranné pracovní pomůcky v našem obchodu představují komplexní řešení pro ochranu vašich zaměstnanců v nejrůznějších provozech a činnostech.

Nejprodávanější ochranné pracovní oděvy

 

Seznam článků  ►

Kvalitní zdravotnické oděvy

Zdravotní obuv PRIMAVERA - Luver

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info